Dỡ lệnh cấm giao dịch đất Bắc Vân Phong, Hải Phát nói gì về các dự án thế chấp ngân hàng?

Tin tức bất động sản ngày 27/9 có thông tin dỡ…