Về pháp lý The Lotus Center:

– Ngày 26/12/2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 2870/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III tại phường Nhật Tân, Phú Thượng Quận Tây Hồ, Hà Nội.

– Ngày 22/6/2017 Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội Cấp giấy phép Quy hoạch số 3981/GPQH cho ô đất BT05, BT06 Khu đô thị Nam Thăng Long- giai đoạn III

– Ngày 1/2/2019, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội có văn bản số 680/QHKT-TMB- PAKT(P2) Chấp thuận Tổng mặt bằng và Phương án Kiến trúc công trình nhà ở thấp tầng tại ô đất ký hiệu BT05 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, tại Quận Tây Hồ, Hà Nội.

– Ngày 6/5/2019 Cục quản lý hoạt động xây dung- Bộ Xây dựng có văn bản số 258/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Khu Nhà ở thấp tầng tại ô đất Quy hoạch ký hiệu BT05 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, tại Quận Tây Hồ, Hà Nội.

– Ngày 29/7/2019 Sở xây dựng Hà Nội có văn bản số 6622/SXD-QLN có nội dung Khu nhà ở thấp tầng tại ô Quy hoạch ký hiệu BT-05 Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long tại Quận Tây Hồ, Hà Nội thực hiện phù hợp quy định về điều kiện của Bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh Bất động sản.

Về bảo lãnh thanh toán cho chủ đầu tư

Ngày 4/10/2019, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã phát hành Thư bảo lãnh cho The Lotus Center phân khu Green Center Villas đối với ô đất BT05, trong đó, có nội dung:

– Bảo đảm và bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang cho việc thực hiện hợp đồng thanh toán.

– Số tiền bảo lãnh tối đa trong mọi trường hợp cho bên nhận bảo lãnh là 1.150 tỷ
đồng

Hồ sơ pháp lý The Lotus Center phân Khu Platinum Center Point ô đất TM01

Về pháp lý dự án

– Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ – UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 26 tháng 12 năm 2008, quyết định: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long – giai đoạn III do Công ty cổ phần tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội lập và hoàn thành tháng 10 năm 2008 với Quy mô nghiên cứu bao gồm: Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 133,5ha và Quy mô dân số dự kiến: 24.500 người. Trong đó: Ô đất TM01 có diện tích 19.704 m2.

– Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ – UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 26 tháng 12 năm 2008, quyết định:Ban hành “Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, tỷ lệ 1/500”. Địa điểm Phường Nhật Tân và phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

– Ngày 17/07/2019 UBND Tp. Hà Nội ra quyết định số 3862.QĐ-UBND v.v Thu hồi 19.699,4m2 đất (lô TM01) tại KĐT Nam Thăng Long cho Tập đoàn Vimedimex thuê để tiếp tục thực hiện dự án TTTM

– Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ – UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 28 tháng 03 năm 2019 quyết định:Chấp thuận cho phép Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Nam Thăng Long tại các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Xuân La, quận Tây Hồ và phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần dự án Công trình trung tâm thương mại tại lô đất TM01, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) cho công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

– Căn cứ Quyết định số 3862/QĐ – UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2019, quyết định Thu hồi 19.699,4 m2 giao cho Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Vimedimex

– Căn cứ văn bản số 245/BXD – QLN của Bộ Xây dựng ngày 22 tháng 10 năm 2018 về việc triển khai đầu tư công trình cao tầng chức năng hỗn hợp tại ô đất TM01 thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, trong đó có nội dung: Về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với loại hình công trình căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), hiện nay Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan đang được giao nghiên cứu để ban hành (văn bản số 2380/VPCP – CN ngày 24/8/2018 của Văn phòng Chính phủ). Trong thời gian chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng đối với loại hình công trình nêu trên, đề nghị công ty căn cứ theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình thương mại

– dịch vụ (khách sạn, văn phòng…) hiện hành để báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét kiểm tra thiết kế và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định của Pháp luật về Xây dựng và Pháp luật có liên quan. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với công trình nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai hiện hành đối với công trình thương mại – dịch vụ (không phải là nhà ở).

– Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về triển khai đầu tư công trình cao tầng chức năng hỗn hợp tại ô đất TM01 thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long đề nghị Công ty Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long nghiên cứu, thực hiện. Về thông tin liên quan đến tính pháp lý của loại hình căn hộ officetel

Về thông tin liên quan đến tính pháp lý của loại hình căn hộ officetel

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Căn cứ văn bản số 4684/UBND – ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch tại các lô đất ký hiệu BV18 GĐ2, ĐX – 01, CT5 – CT6, TM01 – GĐ3 Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Pháp lý dự án the lotus center